Personale

 
Ærø Dagpleje har ansat 9 medarbejdere. Dagplejerne bor spredt over hele øen – så der vil være mulighed for en dagplejeplads i nærheden af dig.

Dagplejer – Ll.Rise
Dagplejer – Ll.Rise
Kate Pedersen
Dagplejer - Dunkær
Dagplejer - Dunkær
Anette Korup Clausen
Dagplejer - Dunkær
Dagplejer - Dunkær
Vibeke Madsen
Dagplejer - Marstal
Gitte Albertsen

Dagplejer - Dunkær
Dagplejer - Dunkær
Charlotte Madsen
Dagplejer – Vindeballe
Dagplejer – Vindeballe
Irene Pedersen
Dagplejer – Marstal
Dagplejer – Marstal
Annemette Larsen
Dagplejer – Marstal
Dagplejer – Marstal
Lone Kjeldgaard

Dagplejer – Marstal
Stine Ziemann

( Orlov)

Dagplejeleder
Dagplejeleder
Anne Bay Madsen
St. Rise Skolevej 3, 5970 Ærøskøbing, Tlf.: 63 52 56 12